header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

24 June 2019

 • ข่าวดีข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า


  บทเทศน์ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
  ( 23 มิถุนายน )
  ก. ความสำคัญ       
  1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา ได้แก่ “ศีลมหาสนิท” ในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตที่ทรงมอบให้ในวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์ และ”พระแม่มารีย์” พระมารดาของพระองค์ในฐานที่ที่ทรงเป็นแม่ฝ่ายจิตวิญญาณของเราในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  
  2.วันสมโภชพระวรการและพระโลหิต (Corpus Christi) เป็นการเฉลิมฉลองการประทับที่ซ่อนเร้นอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรักในฐานะที่ทรงเป็น “องค์เอ็มมานูเอล” – หรือ “พระเจ้าประทับอยู่กับเรา” เพื่อขอบพระคุณร่วมกันของชุมชน (ส่วนรวม) สำหรับความรักที่พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท

 • บวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลราชบุรี


  บวชพระสงฆ์ใหม่สังฆมณฑลราชบุรี

              วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณบวชพระสงฆ์ใหม่  คุณพ่อยอห์นบอสโก  วัชรพล  อำนาจเกียรติกุล  ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม

 • ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล


  ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล

  วันเกิด                     1 ตุลาคม 1985
  สัตบุรุษ / ล้างบาป     5 ตุลาคม 2003 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก จ.ราชบุรี
  พ่อทูนหัว                 ฟิลิป  ฟิลิป  ทศไทยสนธิ

 • พิธีปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์

  พิธีปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์
      วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019 สังฆานุกรยอห์นบอสโก วัชรพล  อำนาจเกียรติกุล ว่าที่พระสงฆ์ใหม่  ได้ปฏิญาณความเชื่อและยืนยันความสมัครใจในการบวชเป็นพระสงฆ์  สาบานตนต่อหน้าพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  ณ วัดน้อยราชินีแห่งอัครสาวก (บ้านพักพระสงฆ์ศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี)  ท่ามกลางคณะสงฆ์ร่วมเป็นสักขีพยาน  โอกาสนี้พระสังฆราชได้เสกเสื้อกาสุลา ซึ่งพระสงฆ์ใหม่จะใช้สวมในวันที่รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ด้วย

 • ฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรี

  ฉลองวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย จ.ราชบุรี
          วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019 เวลา 10.30 น. บิชอปยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี

 

footer