header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

18 October 2019

 • สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมงาน ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม

  สังฆมณฑลราชบุรีขอเชิญร่วมงาน ฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม
  วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาสไทย "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2019 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

 • ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล

  ฉลองวัดนักบุญมาร์การิตา  บางตาล
         วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญมาร์การีตา บางตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา


  บทเทศน์สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
  อีกเก้าคนอยู่ที่ใด
  ก. ความสำคัญ            
           1.เรื่องสำคัญของบทอ่านวันอาทิตย์นี้คือ “ความกตัญญูรู้คุณ” พระเจ้าทรงประทานสิ่งต่างๆ ให้เรา และทรงมุ่งหวังให้เราได้แสดงความกตัญญูรู้คุณตอบแทนพระองค์ เป็นต้นบทเรียนจากบทพระวรสารที่ได้เล่าเรื่องคนโรคเรื้อนเพียงคนหนึ่งในสิบคนที่พระองค์ทรงบำบัดให้หายได้กลับมาขอบพระคุณพระเยซู เราเองคงดีใจถ้าเราทำอะไรให้ใครแล้วเขารู้คุณเรา และเราคงเสียใจถ้ามีคนอกตัญญูเรา

 • ฉลองวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก

  ฉลองวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก
      วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 • ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง

  ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
         วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี โอกาสนี้มีพิธีเสกซุ้มประตูทางเข้าวัดซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่ด้วย

 

footer