header

ข่าวจากสังฆมณฑลราชบุรี

18 February 2019

 • ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา


  บทเทศน์วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
  สุขแท้
  (17 กุมภาพันธ์)
  ก. ความสำคัญ       
         1. บทอ่านในวันนี้สอนเราให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับความสำนึกว่าเราทุกคนต่างเป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์และเราจะมีความสุขแท้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้แบ่งปันพระพรของเราให้กับเพื่อนพี่น้องที่กำลังมีความต้องการและเมื่อเราได้ทำงานเพื่อช่วยยกระดับพวกเขา“อยู่เคียงข้างคนยากจน” เหมือนที่พระเยซูทรงกระทำ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อที่คนในสังคมปัจจุบัน ความร่ำรวย อำนาจ และอิทธิพลไม่ได้เป็นบ่อเกิดของความสุขที่แท้จริง

 • การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

  การเฉลิมฉลองโอกาสรำลึก 350 ปี
  แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

  {youtube}YvTv-PVSROw{/youtube}
  โดย catechesisthai

 • ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี

  ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
         วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี โอกาสนี้มีพิธีโปรดศีลเจิมฯ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเนื่องในวันผู้ป่วยสากลด้วย

 • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรีศึกษาดูงาน ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาดูงาน ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
             วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2019 คุณพ่อชิตพล  แซ่โล้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี  พร้อมด้วยคุณพ่อนิรุต   กิจเต่ง  นำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สังฆมณฑลราชบุรี  ศึกษาดูงานที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล สิ่งของสำคัญที่ควรเก็บรักษา  และแนวคิดในการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โรงพิมพ์อัสสัมชัญและพิพิธภัณฑ์ฯของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย  

 • พิธีปลงศพปลงศพ ซิลวาโน สมไว อ่องนาวา


  พิธีปลงศพปลงศพ ซิลวาโน สมไว อ่องนาวา

          วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ซิลวาโน สมไว อ่องนาวา บิดาของคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา  วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์  จรัศศรี พี่น้องพระสงฆ์ นักบวช  สัตบุรุษญาติพี่น้องมาร่วมภาวนาและเป็นกำลังใจ

 

footer